Belső továbbképzés

Első ciklus: 2013. 03. 01-től 2015. 07. 01-ig.
Évente 10 óra elmélet és 10 óra gyakorlat a teljes végzettséggel bíró szakembereknek (pszichoterapeuták és módszerspecifikus csoportvezetők). Azoknak a csoportvezetőknek is kell teljesíteni, akik nem végezték el a szupervíziós szakaszt és/vagy elvégezték, de nem írták meg a felsőfokú dolgozatot.

Belső továbbképzésnek számít:

Konferencián való részvétel, előadás megtartása, lektorált szakmai újságban megjelenő cikk.
Az egyesület kiképző pszichoterapeutái és csoportvezetői által vezetett elméleti, gyakorlati műhely.
Az egyesület pszichodinamikus műhelyében való részvétel (3 óra gyakorlat, 2 óra elmélet).
A Tanulmányi Bizottság által elismert testtudati szakemberek óráin való részvétel.