“Testre bízva” _ egyesületünk 2017. évi nyílt napja május 28-án

A

PSZICHODINAMIKUS

MOZGÁS-ÉS TÁNCTERÁPIA

NYÍLT NAPJA

2017. MÁJUS 28.
09:30 – 19:00
SÍN KULTURÁLIS KÖZPONT
(1139 BUDAPEST, GYUTACS UTCA 10.)

A műhelykonferencia lehetőséget ad a pszichodinamikus mozgás- és táncterápia
elméletébe való betekintésre, a módszer megtapasztalására a műhelyfoglalkozásokon és az élmények megosztására.

ONLINE JELENTKEZÉS ITT: JELENTKEZÉSI LAP

JELENTKEZÉSI LAP LETÖLTÉSE ITT: MMTE_Nyilt_Nap_Beharangozo_2017 (klikk, majd a feljövő üres oldal újrabetöltése) !

PROGRAM

09.15:  Megnyitó  Incze Adrienne, az MMTE elnöke

09.30-10.00  Plenáris előadás:

Incze Adrienne: A pszichodinamikus mozgás-és táncterápia bemutatása

Életünk korai időszakának nem-verbális élményei megőrződnek implicit emlékezetünkben. Nem látható módon, mégis meghatározzák stílusunkat, alapvető választásainkat, kapcsolati életünket.                               A PMT olyan terápiás vagy mentálhygiénés célú önismereti folyamat átélésére ad lehetőséget, melynek során a résztvevő sajátos, a testre fordított figyelmi állapotban, mozgásos improvizációval tölt jelentős időt. Egyénileg és kapcsolatban is. Ennek során a korai élményvilág implicit, láthatatlan tudása is megelevenedik. A kortárs pszichoanalitikus elméleti háttérrel dolgozó csoportban a megbeszélés és a mozgásos szakasz egymást kiegészítve segítik a múlt és a jelen, a megjelenő érzelmi világ újszerű megértését.                                                                                                                                                                                                                              Az előadás betekintést nyújt a PMT módszerébe a módszer fő jellemzőinek leírásán, elméleti megfontolások ismertetésén keresztül.

10.00-11.00: Műhelybeszélgetések:

I. Beszélgetés a testtudatról      vezeti: Merényi Márta                                                                                           A beszélgetés célja, hogy a testtudat fogalmát körüljárjuk, mégpedig a résztvevők saját elgondolásaiból és tapasztalataiból kiindulva.
A vitavezető alapkérdéseket vet fel: kinek mit jelent a testtudat? Kinek hogyan jelenik meg a mindennapi életében? Mely helyzetek azok, amikben kifejezetten fontos lehet a testi élmény tudatosítása? Mi a különbség, ha nyugalmi helyzetben vagy ha valamilyen aktivitás közben figyelünk a testünkre? Befolyásolják-e fantáziáink, testről való ismereteink a tudatosítás folyamatát és eredményét?
Milyen tudás emelhető be ezekből a tapasztalatokból a különböző gyógyító területeken?
Mit tudnak a testtudati rendszerek?
Reméljük, hogy a résztvevők a vita során születő felismerésekkel, újabb kérdésekkel, témafelvetésekkel gazdagodnak.
II. Az érzelmi és szelfszabályozás kérdése a pszichodinamikus mozgás-és táncterápiában az eddigi tapasztalatok fényében         vezeti: Simon Judit                                                                                                           (elsősorban csoportot vezető kollégák jelentkezését várjuk.)                                                                                                   A műhelybeszélgetés során arra szeretnénk fókuszálni, hogy milyen nehézségekkel jár az, hogy az utóbbi időben az önismereti csoportok összetételében gyakran tapasztalható eltolódás a súlyosabb pszichés problémák felé.  Fokozottabban igaz ez a különböző alkalmazott területen végzett csoportokkal történő munka során. Hogyan alakul a szabályozás, milyen módosítások szükségesek ezekben az esetekben?

11.15-14.00  Délelőtti műhelyek

Endresz Hajna – Csontos Zoltán:
Mozgáscsoportjainkon gyakran megjelenik egy érdekes élmény: elkezdünk figyelni a testünkre, azokra az érzetekre, amik éppen aktuálisan a testrészeinkben vannak, megváltozik a figyelmünk fókusza, kapcsolatba kerülünk legelemibb önmagunkkal, fizikai valónkkal. Ez sokszor egyfajta finom tudatállapot változást is magával hoz szinte automatikusan, önmagunkat védettebbnek, nyugodtabbnak éljük meg. Növekvő biztonságérzetünk segít rátalálni saját mozgásainkra és új utakat nyit a másokkal való kapcsolódás minőségében. Műhelyünkön az egyszerű mozgásainkra irányított figyelmünk segítségével kipróbáljuk, valóban változik-e jelenlétünk a közös térben, az elmozdulások játékában.
Lipka Péter-Simon Judit: Egy ismerős utazás
Egy egyszerű utazásra hívunk bennetek. Egyszerű, mert   amivel dolgozni szeretnénk,  a gerinc és a hát, jól azonosítható testtájék és gyakori témája testtudati műhelyeknek. A tköznapokban  inkább csak nehézségeken keresztül hívja fel magára a figyelmet testünk ezen meghatározó része. Mindez  nem jelenti azt, hogy ez egy jól belakott  terület és azt sem, hogy ne tudnánk az ismerősben valami friss tapasztalatot felfedezni újra és újra.
Hagyjunk most időt  ismét ennek a területnek és majd kiderül, mit találunk ott a figyelmünkkel.
Merényi Márta – Vermes Katalin:
A műhelyben kísérletezünk a  gravitáció hatásával: a nehézkedéssel, a súly átadásával és visszavételével, a lendület és a lassú erőfeszítés különbségeivel.Hogyan lehet minimális munkával, az erőfeszítések és súlyok elengedésével mozgásba jönni? Hogyan vezethet lendülethez a kényelem és lustaság? Hogyan tudjuk jólesően szabályozni elengedés és aktivitás ritmusát? Mi történik az elengedéssel egyedül, vagy másokkal hangolódva?
Hogyan jön létre  a formálódó mozdulatokból, találkozásokból  az az alkotó és érzékeny jelenlét,amiben nyitottá válunk az új tapasztalatokra,  a testből születő önmegértésre?

14.00-15.00  Ebéd

15.00-17.30  Délutáni műhelyek
Arnóth Eszter – -Walter Katalin: Mit szólok én ehhez? – fókuszban a változás
Ha minden áll. Ha semmi se mozdul. Ha minden rohan és csak kapkodom a fejem. Szabad változni, változtatni? Lehet-e lassulni- gyorsulni, kimozdulni? Lehet- e bármit, bármikor másképp csinálni? Lehet-e átmenni hangulatból- hangulatba, mozdulatból -mozdulatba. Mit élhetek meg magamban és mit mutathatok meg a világnak?
Mit szólok én ehhez? -Kinek a hangja van abban, amiről azt gondolom, hogy az én gondolatom? Honnan tudom, hogy mi az enyém?  Minden lépésemben, mozdulatomban jelen van a közeg, amiben felnőttem, a közeg, amiben élek:  transzgenerációs minták, kulturális és társadalmi hatások. Mi ebből az enyém, mi az, ami azzá tesz, aki vagyok? És mi az, ami már nem kell? Min változtathatok? Mi a személyiségem magja, és mi az, amit csak felvettem? Hogyan marad meg mégis az identitásom a változásban? Mi az, ami segít abban, hogy megtaláljam a saját mozdulatomat, a saját tempómat, a ritmusomat ebben a folyamatban?
Hogyan integrálom, hogyan mutatom meg a külvilágnak, azt aki most vagyok?
Nagy Orsolya – Végh VirágMűhelyünkön szeretettel várunk mindenkit, aki szeretné velünk együtt felkutatni azt a bázist, ahol megpihenhetünk, és friss erőt gyűjthetünk felgyorsult életünkben. Hogyan keressünk stabil pontot, amin tovább gördülhetünk, és vajon kívül, vagy belül találjuk-e meg? Hol van a saját terünk, és hogyan formálódik a közös tér másokkal? Hogyan találunk biztos pontokat a kapcsolódásainkban, és hogyan lehetünk mi “a biztos pont” másoknak?
Teremhet-e babér egy eltervezett mozdulatsorból, vagy spontán áramlásból?  Ezek hát fő kérdéseink, bár előfordulhat hogy műhely során, mozgás közben  a válaszok mellett új kérdések is felvetődnek. Egyszerű, játékos gyakorlatokkal segítjük, hogy ne a gondolataink, hanem testünkre irányított figyelmünk vezesse felfedezéseinket, élményeinket.
Péter Edit- Nagy Antal: Mozgás, tánc és kapcsolódás kísérletezésre invitálunk ahol kiemelt figyelmet fordítunk a minket körülvevő és bennünk keletkező hangokra. Folyamatosan hangok neszek, zörejek vesznek minket körül, melyeknek elenyésző része tudatosul csak bennünk. Minden hang valamilyen
kapcsolódás, kölcsönhatás miatt keletkezik és utal annak minőségére is. Figyelmünket ezen az alkalmon jobban fókuszáljuk a hallott ingerekre, hogyan inspirálnak, milyen módon befolyásolják jelenlétünket,
segítik-e az „itt és most” érzetét?

18.00-19.00. A nap megvitatása.

 

Részvételi díjak:

Korai befizetés május 15-ig:

Egyesületi tagoknak (ha a tagdíj rendezett):    7000 Ft

Nem egyesületi tagoknak:                                   8000 Ft

Május 15-től:

Egyesületi tagoknak (ha a tagdíj rendezett):  8000 Ft

Nem egyesületi tagoknak:                                 11000 Ft

Helyszínen fél napra:                                           7000 Ft

A pszichodinamikus mozgás- és táncterápia azok közé a módszerek közé tartozik, melyek a pszichoterápiás folyamatba közvetlenül bevonják a testet. Magyarországon eredetileg a pszichózisok, a súlyos személyiség- és szomatizációs zavarok kezelési nehézségeiből adódó terápiás útkeresésből fejlődött a nyolcvanas évektől kezdődően.
A PMT pszichoanalitikus szemléletű, testélmény alapú módszer. A korai fejlődést előtérbe helyező, elsősorban a csecsemőkutatásokra épülő újabb elméletekre épít. Ezen elméletek szerint a személyiség kibontakozása, fejlődése a gondozó-csecsemő kapcsolatba ágyazódik. A finom testi-érzelmi interakciók, illeszkedések mentén formálódik a csecsemő azon képessége, hogy saját állapotait érzékelni, majd szabályozni tudja. Ez akkor tud kialakulni, ha az anya (vagy az elsődleges gondozó) érzelmileg elérhető, és a baba jelzéseire megfelelően válaszol, hogy csecsemője eligazodjon saját érzetei, állapotai között, és képessé váljon kapcsolatainak aktív alakítására.
A PMT ezt a korai élményvilágot éri el és a testi-mozgásos emlékezetet (implicit memória) mozgósítva a nem tudatos, és/vagy tudattalan érzéseink, emlékeink is hozzáférhetővé válhatnak. A testi-mozgásos folyamat irányított mozgás improvizációra épül. A test valamely állapotának változására, mozgására figyelünk, egyidejűleg éljük át magát a mozgást, és vagyunk tudatában annak, hogy mi történik. Ezt nevezzük testtudati munkának. A terápiás folyamat középpontjában a jelen idejű kapcsolati szövetben születő mozgásos és testi élmények állnak. Olyan tudatállapot alakul ki, ami érzékennyé tesz az érzelmi hatásokra, felerősödik a kapcsolati érzékenység, előhívódnak a korai kapcsolódási minták, amik így átdolgozódhatnak. Új, egészségesebb öntapasztalás, kapcsolati működésmódok fejlődhetnek. A PMT- ban egyaránt lényeges az egyéni és a kapcsolati munka. A testtudati munkára épül az egyedüli, páros, vagy csoportos mozgásimprovizáció. Az önészlelés, és a kapcsolódások árnyalódása során a mozgásimprovizáció igazi alkotássá válik a csoportfolyamat során. A pszichodinamikus módszer fontos munkamódja a mozgásos élmények megbeszélése. A feldolgozó megbeszélésben a mozgásos történések megosztása, az egymásnak való visszajelzése, megmunkálása történik, ami a testi és a verbális élmények összekapcsolásával a reflektáltabb személyiségműködést, és az egyéni élettörténet újraalkotását segíti a csoportfolyamatban.
A  Nyílt Napon a műhelyekben tapasztalatot szerezhetünk a PMT testi-mozgásos folyamatáról és néhány speciális témát is kidolgozunk.

ONLINE JELENTKEZÉS ITT: JELENTKEZÉSI LAP

JELENTKEZÉSI LAP: MMTE_Nyilt_Nap_Beharangozo_2017 (klikk, majd a feljövő üres oldal újrabetöltése) !