Táncterápia képzés

 

 Képzettség szintjei:

Pszichodinamikus mozgás- és táncterápiás csoportvezetők, akik kizárólag szupervízió mellett vezethetnek személyiségfejlesztő, önismereti csoportot.

Pszichodinamikus mozgás- és táncterápiás módszerspecifikus csoportvezetők, akik már önállóan vezethetnek személyiségfejlesztő, önismereti csoportot

Pszichodinamikus mozgás- és táncpszichoterapeuták, akik pszichoterápiás csoportokat vezethetnek.

 

A pszichodinamikus mozgás- és táncpszichoterapeuta-képzés felépítése

A képzésbe való jelentkezés feltételei:

300 óra saját élmény elvégzése, kiképző pszichodinamikus mozgás- és táncterápiás pszichoterapeutánál. Beszámítható pszichodinamikus mozgás- és táncterápiás pszichoterapeutánál teljesített 150 óra sajátélmény.
Adottnak vesszük a pszichoterapeuta képzés feltételeként szabott minimum 150 óra egyéni sajátélményt, pszichoanalitikus, vagy pszichoanalitikusan orientált sajátélményt fogadunk el.
Felvételi interjú a kiképző terapeutákkal.

Időhatár: aki befejezi a sajátélményt, annak öt éven belül képződnie kell. Ha később akar képződni, el kell végeznie még 100 órát kiképzőnél.

I. képzési szakasz

150 óra vezetésgyakorlás, 150 óra elméleti képzés. (300 óra)
30 óra pszichopatológiai elméleti szeminárium elvégzése (pszichoterapeuták, pszichiáterek és klinikai szakpszichológusok kivételével)
Vizsgára jelentkezés feltétele: Az előírt elmélet és vezetésgyakorlás igazolt teljesítése, csoportjegyzőkönyv megírása pszichodinamikai elemzéssel.
Vizsga: elméleti, gyakorlati vizsga
Végzettség: A képzők és vizsgáztatók igazolása alapján a Tanulmányi Bizottság által regisztrált pszichodinamikus mozgás- és táncterápiás csoportvezető.

II. képzési, szupervíziós szakasz:

Szupervízió óraszáma összesen: 100 óra, ebből 50 óra csoportos 50 óra egyéni szupervízió.
A szoros szupervízió mellett végigvitt csoportfolyamatok összóraszáma min.150 óra, ezen belül:

min. 100 óra folyamat egyben
min. 50 óra páros vezetéssel
min. 50 óra zárt csoport

A sajátélményű fázis után 90 órát kell teljesíteni választható testtudati módszerekből, a Tanulmányi Bizottság által elismert szakemberek vezetésével (például Body-Mind Centering, Feldenkrais, Alexander technika, kontakt improvizáció, stb.).
Vizsgára jelentkezés feltétele: Az előírt szupervízió mellett végigvitt csoportfolyamat igazolt teljesítése, választott elméleti témából dolgozat, saját csoportvezetés anyagából esetelemzéssel A választott testtudati módszerekben megszerzett óraszám igazolása.

Vizsga: A dolgozat megvédése
Végzettség: A vizsgát tett szakember benyújtja a Tanulmányi Bizottsághoz a képzők és vizsgáztatók igazolásait, ennek alapján lehet a Tanulmányi Bizottság által regisztrált
– pszichodinamikus mozgás- és táncpszichoterapeuta (pszichoterapeuták esetében)
– abban az esetben, ha pszichoterapeuta vizsgával még nem rendelkezik pszichodinamikus mozgás- és táncterápiás módszerspecifikus csoportvezetői címet kaphat.
Képzés összes szakaszában a megengedett hiányzás 15% .
Amennyiben a sajátélmény során a hiányzás 15-20 %, akkor további 100 óra sajátélmény elvégzése szükséges.

Kiképzői szint:

A kiképző pszichoterapeuta címét a Tanulmányi Bizottság szavazza.meg az alábbi feltételek teljesítése esetén

Pszichodinamikus kiképző mozgás- és táncpszichoterapeuta – aktívan részt vesz a módszer színvonalának megőrzésében és fejlesztésében (oktatási tapasztalat, műhelyek tartása, előadás, publikáció, továbbképzéseken való részvétel stb.)
– rendelkezik 400 óra csoportvezetői tapasztalattal
– azok a pszichoterapeuták, akik legalább 15 éves klinikai pszichoterápiás gyakorlattal rendelkeznek, 300 óra csoportvezetési tapasztalat után (folyó csoport esetében is) kérhetik a Tanulmányi Bizottságnál a kiképző címet.
Szupervízorok: A pszichoteraputa kiképzők egyben szupervízorok is- mivel más pszichoterápiás módszerspecifikus képzettséggel is rendelkeznek.


A pszichodinamikus mozgás- és tánterápiás csoportvezető képzés felépítése

A pszichodinamikus mozgás- és táncterápiás csoportvezetők képzettségi szintjei:

Pszichodinamikus módszerspecifikus mozgás- és táncterápiás csoportvezetők, akik önállóan vezethetnek személyiségfejlesztő és önismereti csoportot
Pszichodinamikus mozgás- és táncterápiás csoportvezetők, akik a képzés I szakaszát teljesítették és sikeres vizsgát tettek: kizárólag folyamatos szupervízió mellett vezethetnek személyiségfejlesztő, önismereti csoportot.

A képzésbe való jelentkezés feltételei:

 

300 óra saját élmény elvégzése, kiképző pszichodinamikus mozgás- és táncterápiás pszichoterapeutánál vagy kiképző csoportvezetőnél
Ajánlott 150 óra egyéni sajátélmény pszichoanalitikus, vagy pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia módszerekben, ennek szabályozása folyamatban van.
Felvételi interjú a kiképző terapeutákkal.
Humán diploma

Időhatár: aki befejezi a sajátélményt, annak öt éven belül képződnie kell. Ha később akar képződni, el kell végeznie még 100 órát kiképzőnél.

I. képzési szakasz

150 óra vezetésgyakorlás, 150 óra elméleti képzés. (300 óra)
30 óra pszichopatológiai elméleti szeminárium elvégzése (pszichoterapeuták, pszichiáterek és klinikai szakpszichológusok kivételével).
Vizsgára jelentkezés feltétele: Az előírt elmélet és vezetésgyakorlás igazolt teljesítése, csoportjegyzőkönyv megírása pszichodinamikai elemzéssel
Vizsga: elméleti, gyakorlati vizsga
Végzettség: Aa képzők és vizsgáztatók igazolása alapján a Tanulmányi Bizottság által regisztrált pszichodinamikus mozgás- és táncterápiás csoportvezető.

II. képzési, szupervíziós szakasz:

Szupervízió óraszáma összesen: 100 óra, ebből 50 óra csoportos 50 óra egyéni szupervízió.
A szoros szupervízió mellett végigvitt csoportfolyamatok összóraszáma min.150 óra, ezen belül:

min. 100 óra folyamat egyben
min. 50 óra páros vezetéssel
min. 50 óra zárt csoport

A sajátélményű fázis után 90 órát kell teljesíteni választható testtudati módszerekből, a Tanulmányi Bizottság által elismert szakemberek vezetésével (például Body-Mind Centering, Feldenkrais, Alexander technika, kontakt improvizáció stb.).
Vizsgára jelentkezés feltétele: Az előírt szupervízió mellett végigvitt csoportfolyamat igazolt teljesítése, választott elméleti témából dolgozat, saját csoportvezetés anyagából esetelemzéssel. A választott testtudati módszerekben megszerzett óraszám igazolása.
Vizsga: A dolgozat megvédése

Végzettség: A vizsgát tett szakember benyújtja a Tanulmányi Bizottsághoz a képzők és vizsgáztatók igazolásait, ennek alapján lehet a Tanulmányi Bizottság által regisztrált
– pszichodinamikus módszerspecifikus csoportvezető.
Képzés összes szakaszában a megengedett hiányzás 15%,
Amennyiben a sajátélmény során a hiányzás 15-20 %, akkor további 100 óra sajátélmény elvégzése szükséges.

Kiképzői szint:

Pszichodinamikus mozgás- és táncterápiás kiképző csoportvezető az lehet, aki:
– aktívan részt vesz a módszer színvonalának megőrzésében és fejlesztésében (oktatási tapasztalat, műhelyek tartása, előadás, publikáció, továbbképzéseken való részvétel stb.)
– rendelkezik minimum 600 óra és 6 év csoportvezetői gyakorlattal,
– teljesített 250 óra sajátélményt pszichoanalitikus, vagy pszichoanalitikusan orientált egyéni pszichoterápia módszerében.
– valamint kiképzői fokozatát a Tanulmányi Bizottság megszavazza.
Kiképző csoportvezetők (akik nem pszichoterapeuták):

Endresz Hajna, Majoros István, dr. Toronyai Gábor, dr. Vermes Katalin

Szupervízorok: A csoportvezető kiképzők akkor lehetnek szupervízorok, ha a Tanulmányi Bizottság kérelmüket elfogadja. Nem pszichoterapeuta csoportvezetők és módszerspecifikus csoportvezetők szupervízióját végezhetik.