Műfajok

Szekció előadás

A mozgás- és táncterápiához valamilyen módon kapcsolódó elméleti, gyakorlati vagy módszertani kérdés áttekintése, bemutatása frontális előadás formájában. Az előadások hossza (20) perc, amelyeket (10) perces diszkusszió egészít ki.

Kerekasztal

Valamilyen módszeren belüli, vagy módszereken átívelő elméleti illetve gyakorlati kérdés áttekintése 4-5 résztvevő bevonásával. A résztvevők lehetőleg különböző szemléletet, módszert képviselnek, így az adott kérdést eltérő nézőpontból közelítik meg. A beszélgetés vezetője a témához kapcsolódóan saját, a résztvevőkkel előzetesen egyeztetett gondolatmenete alapján moderálja a beszélgetést. A moderátor feladata annak elősegítése, hogy a vita résztvevői elsősorban egymás gondolataira, felvetéseire reagáljanak, elkerülve, hogy egy-egy résztvevő kiemelten nagy szerephez jusson. Javasoljuk, hogy a résztvevők előzetesen közösen készüljenek fel a kerekasztalra.

Sajátélmény műhely

Hagyományos értelemben vett mozgás- és táncterápiás vagy egyéb testtudati technikát használó sajátélmény fókuszú módszer demonstráció, valamilyen jól definiált probléma köré szerveződve.

Műhely

Valamilyen szakmai kérdés, részlet kidolgozására vállalkozó gyakorlati műhely, ahol a kérdésfelvetés elméleti hátterének bemutatását követően a műhely vezetője a résztvevők aktív bevonásával a probléma gyakorlati feldolgozását segíti interaktív verbális és nonverbális gyakorlatokkal, tapasztalatcserére, a kérdések megvitatására motiválva. A műhely elsőrendű célja egy-egy mozgás- és táncterápiás kérdés demonstrálása, körüljárása. A vezető moderál, irányít, a végén összegez, visszajelzést kér.

Team bemutatkozás

Szekció ülés keretében egy szakmai csoport gondolkodásának, tevékenységének bemutatása, melyet a team egy tagja moderál. Kifejezetten mozgás- és táncterápiával, illetve egyéb testtudati módszerrel dolgozó teamek bemutatkozását várjuk.

Módszertani szupervízió

Kiképzők által vezetett csoport, amelyben lehetőség nyílik a résztvevők által hozott esetrészletek elemzésére, elméleti és gyakorlati feldolgozására.