Pályázati Munkacsoport

Az MMTE Pályázati Munkacsoport állandó tagjai:

Korbai Hajnal

Campos Anna

Fejér Gábor

Petka Krisztina

Szécsi Barbara

Elérhetőség: palyazat@tancterapia.net

———————————————————————————————————————

 

Pályázati útmutató
MMTE tagok részére

(Készítette: az MMTE Pályázati munkacsoport, 2013. szeptember 28.)

 1. Mit jelent az MMTE Pályázati munkacsoport (továbbiakban PM)?

A PM meghatározott személyek csoportja, akik az egyesület pályázatokhoz kapcsolódó tevékenységét koordinálják, ellenőrzik, nyilvántartják.

 1. Kik a PM tagjai?
  1. A munkacsoport állandó tagjai az Egyesület éves közgyűlésén, az alapszabályban leírtaknak megfelelően megválasztott rendes tagok lehetnek.
  2. Az aktuális tagok listáját az Egyesület titkára jegyzi, és az Egyesület honlapján megjeleníti.
 • Ideiglenes PM tagként a munkacsoport megbeszélésein részt vehetnek még az éppen futó nyertes pályázati projektek szakmai és pénzügyi vezetői.
 1. Mi a PM feladata?
  1. A PM feladata, hogy koordinálja, ellenőrizze és nyilvántartsa az Egyesület nevében beadott pályázatokat.
  2. A pályázatok tervezési szakaszában megvizsgálja, hogy az adott pályázat a közhasznúsági rendelkezés kitételeinek megfelel-e.
 • A pályázatok tervezési szakaszában megvizsgálja, hogy az adott pályázat milyen hatással van a már folyamatban lévő vagy az Egyesület egészét érintő pályázatok lebonyolítására.
 1. A fentiek alapján javaslatot tesz a pályázat benyújtására vagy annak elutasítására az Egyesület Vezetőségének, amely ez alapján hozza meg döntését a pályázat beadásáról.
 2. A beadandó pályázatok átnézése, különös tekintettel a költségvetésre.
 3. A nyertes pályázatok követése, a projektek előrehaladásának monitorozása, valamint az Egyesület könyvelőjével együtt az elszámolások ellenőrzése.
 1. Mi a PM hatásköre?
  1. Az adott pályázatokhoz kapcsolódóan ellenőrzési és javaslattételi jogkör az Egyesület Vezetőségének és a pályázati projektekben résztvevő feleknek a tájékoztatása mellett.
 2. Kik nyújthatnak be az MMTE nevében pályázatot?
  1. Azon rendes tagok, akik legalább egy éves tagsági jogviszonnyal, és az adott évben rendezett tagdíjjal rendelkeznek, nincs tagdíjfizetési hátralékuk.
 3. Milyen pályázatokon indulhat az MMTE?
  1. Az Egyesület alapszabályában meghatározott területekre irányuló pályázatokon, melyeknél a Támogató és az Egyesület céljai megegyeznek.
 4. Az MMTE nevében pályázatot benyújtani kívánó tagok (továbbiakban Pályázó) kötelezettségei
  1. A Pályázó vállalja, hogy:
   1. A pályázatban meghatározott feltételek mellett, az adott projekthez kapcsolódóan az Egyesület részéről felmerülő kiadásokat a pályázati anyag költségvetésében szerepelteti, és nyertes pályázat esetén megtéríti. A lehetséges költségekről előzetesen egyeztet a PM-mel és a Vezetőséggel.
   2. Az MMTE Pályázati útmutatójában leírt menetrendnek (ld. 5. pont) megfelelően készíti el a pályázatát, és betartja az ezekre vonatkozó határidőket.
  2. A pályázat benyújtásának lépései:
   1. A Pályázó felkeresi a PM-et a honlapon megadott elérhetőségek valamelyikén.
   2. A PM megvizsgálja a pályázás feltételeit, valamint az előzetes projekttervet.
   3. A PM javaslatot tesz a Vezetőség részére a pályázat beadásáról.
   4. A Vezetőség meghozza a döntését a pályázat benyújtásáról, erről a PM értesíti a Pályázót.
   5. A Pályázó elkészíti a végleges pályázatot, projekttervet, és elküldi a PM-nek.
   6. A végleges anyag elfogadtatása a Vezetőséggel.
   7. A pályázat benyújtása.
  3. Az MMTE nevében nyertes pályázattal rendelkező tagok kötelezettségei.
   1. A Pályázó vállalja, hogy:
    1. A projektet úgy bonyolítja le, hogy azzal az MMTE szakmai hírnevét öregbíti.
    2. Az elszámolás és a pénzügyi mozgások átláthatóságát a PM és az Egyesület könyvelője részére biztosítja.
 • A számlázáshoz szükséges nyomtatványokat kezeli, és a PM valamint az Egyesület könyvelője részére átadja.
 1. Folyamatos tájékoztatási kötelezettsége van a PM valamint az Egyesület könyvelője felé a pályázat aktuális folyamatát illetően.
 2. A pályázat megvalósítását követően beszámolót készít, melyet az Egyesület éves közgyűlésén bemutat a tagok és a Vezetőség részére. A beszámolónak egy honlap változatás is elkészíti.
 3. A pályázathoz kapcsolódó anyagokon az Egyesültet logóját feltünteti, a közszereplés estén az Egyesületet nyilatkozataiban népszerűsíti.