Gyakori kérdések

A pszichodinamikus mozgás- és táncterápiával kapcsolatban felmerülő gyakori kérdések

Milyen a csoportok összetétele?
Minden hosszabb PDMTT csoportot két mozgásterapeuta vezet, a csoport optimális létszáma 12–18 fő. Egy tipikus – nem sajátos téma köré szervezett – felnőtt csoport összetétele változatos. Minden csoport világmodell. Minél változatosabb nem, kor, élethelyzet, lelkialkat szerinti összetétele, annál jobb. Annál inkább megélhetjük, megérthetjük, korrigálhatjuk azokat az érzéseket, kapcsolati mintázatokat, amelyek hétköznapjainkban is működnek.

Mennyi időt vesz igénybe egy mozgás- és táncterápiás csoportfolyamat?
Egy tipikus pszichodinamikus mozgás és táncterápiás csoport kéthetenként találkozik, egy csoportalkalom öt óra. Lehetségesek hosszabb (pl.250 órás) és rövidebb (pl. 50-100 órás) csoportfolyamatok. A nyitott alkalmak után a csoportok szerződést kötnek, ami azt jelenti: megbeszélik, milyen keretek között tudnak a legjobban együttműködni. Elköteleződni mindig az egész csoportfolyamatra kell.

Mire való a demonstráció és az interjú?
Minden folyamat elején demonstrációk teszik lehetővé, hogy az érdeklődők minden elköteleződés előtt kipróbálják a módszert. A hosszabb csoportok előtt a terapeuták személyes interjú-beszélgetésre hívják a jelentkezőket. A demonstráció és az interjú célja, hogy mind a jelentkezők, mind a csoportvezetők megbizonyosodjanak róla, hogy a PDMTT valóban megfelelő út a jelentkező számára. Az interjúbeszélgetés alkalmat ad annak megfogalmazására, hogy a jelentkező mire szeretné használni a folyamatot, milyen személyes változásra van szüksége.

Hogyan zajlik egy csoportalkalom?
A csoport többnyire állapotjelző beszélgetéssel kezdődik. A beszélgetést követő testtudati munkát és mozgásimprovizációt a csoportvezetők a csoport aktuális állapotához igazítják. Változatos instrukciókkal segítik a résztvevőket a testtudati kiérzékenyülésben, s az improvizációs készségek fokozatos kialakításában. A mozgáshoz zenét is használnak.
A mozgásos blokk után újabb beszélgetés zárja le az alkalmat, amely lehetőséget ad a mozgásos élmények feldolgozására, az egymásnak való visszajelzésekre, s arra, hogy a személyes történet, a hétköznapi tapasztalatok, s a csoportban megélt tapasztalatok összekapcsolódhassanak a megértés és változás lehetőségévé válva.

Titoktartás
A csoport biztonságos légkörének feltétele a titoktartás: sem a csoporttagok sem a vezetők nem beszélhetnek másoknak a csoporton hallottakról.

Szükséges-e az ügyes mozgás, vagy jó tánckészség?
Semmiféle mozgásos előképzettség, ügyesség, fittség, fiatalság nem szükséges! A csoportvezetők feladata az, hogy a testtudati gyakorlatok felhasználásával, a jelenlevőkhöz illeszkedő instrukciókkal segítséget adjanak az improvizációs készség kialakulásához.

Kell-e beszélni a táncterápiás órákon?
Az MTT-ben semmi nem kötelező. Lehet beszélni, de nem muszáj, lehet mozogni, de azt is bármikor abba lehet hagyni. Hosszú távon a fejlődés feltétele az, ha a beszédhez kötődő személyiségrészünket és testi, mozgásos élményeink szavak előtti világát össze lehet kötni. A csoport beszélgetéssel kezdődik, majd a mozgásos szakasz következik, s a végén ismét beszélgetés zárja az alkalmat.

Lehet-e két csoportba járni egyszerre?
Nem, a két önismereti, illetve terápiás csoport egyszerre nem javasolt. Egy-egy tag olyan erős tartalmakat hordozhat két alkalom között, hogy átviheti az egyik csoport történéseit a másikba. Előfordulhat az, hogy személyisége egyes részeit az egyik csoportba viszi, másik felét a másikba, s így elakad a fejlődésben. Hisz a valódi fejlődés együtt jár különböző én-részeink egységesülő megélésével. A kétfelé járás károsan befolyásolhatja a csoportfolyamatokat mindkét csoportban.

Van-e felső korhatár?
Nincsen. A mozgás- és táncterápia idősebb korban is javasolt.

Miért van két vezető?
A két vezető azért van jelen, mert a mozgásos és a szemlélő terapeutai jelenlét egyaránt fontos a folyamatban. A legtöbb mozgásos gyakorlatban az egyik vezető részt vesz a mozgásban, a másik megfigyel.

Kihez járjak?
Mint minden terápiánál a terapeuta választása nem könnyű feladat. Lényeges az, hogy az illetőnek legyen megfelelő képesítése, legyen hivatalos jogosítványa csoportvezetésre. Honlapunkon közzétesszük a pszichodinamikus módszer képzett csoportvezetőinek és asszisztenseinek névsorát. A pszichodinamikus módszer tanulmányi bizottsága által hitelesített csoportvezetők és asszisztensek egyaránt vezethetnek önismereti csoportot.

Van-e egyéni táncterápia?
Az egyesület honlapján feltüntetett terapeuták többnyire csoportban dolgoznak, de végezhetnek egyéni terápiát is.

Keretek
A csoport kereteit a csoport által átbeszélt szerződés szabályozza. A keretek tisztasága, megbízhatósága (időkeretek, titoktartás, fizetés, külső kapcsolat tilalma, stb) rendkívül fontos a terápiás folyamatban.
Miért nem jó a csoporton kívül találkozni?
A terapeutákkal és a többi csoporttaggal a csoport idején kívül nem találkozunk. A csoporttagok így tudják csak szabadon használni a terápiás tér különleges védettségét és erejét. A csoport idejében és terében olyan érzések, tapasztalatok is felbukkanhatnak, amelyek hétköznapi életben még nehezen feldolgozhatóak. Az egymással és a terapeutákkal kapcsolatos (áttételi) érzések gyakran nem az adott személyekről szólnak, hanem a saját elakadások és vágyak kivetítései, s egy terápiás folyamatban válnak feldolgozhatókká. Ezeket az érzéseket valódi kapcsolatként realizálni ártalmas lehet mind a hétköznapi élet, mind a terápiás folyamat szempontjából.

Miért nem beszélnek magukról a terapeuták?
A terapeuták a csoport terébe nem vihetik be külön, személyes történetüket, problémáikat, érdeklődésüket. Így tudnak csak többé-kevésbé tiszta felületet, tükröt nyújtani a csoporttagok számára, így lehetnek a terápiás �itt és most�-ban kellően elérhetőek. A csoporttal kapcsolatos aktuális érzéseiket, a mozgás közben megélt tapasztalataikat természetesen ők is megoszthatják.

Lehet-e egyéni pszichoterápiába járni táncterápia mellett?
Habár a PMTT önálló önismereti és terápiás módszer, az PMTT és az egyéni pszichoterápia jól kiegészítheti egymást. Bizonyos tartalmak könnyebben megtestesíthetők mozgásban, mint mentálisan, és ez fordítva is igaz, bizonyos mozdulatok előhívhatnak olyan érzéseket gondolatokat, amik korábban nem voltak tudatosan jelen, könnyebben megnevezhetők, s ezáltal új tartalmat jelentenek a verbális terápiában. Olykor kifejezetten szükséges is lehet a PMTT mellett az egyéni terápia. Mindig fontos azonban a két tér lélektani összekötése.

Mit lehet csinálni 5 órán keresztül?
Az PMTT terápiás folyamatában egy-egy foglalkozás legtöbbször 5 órán keresztül tart. A csoport beszélgetéssel kezdődik, majd a mozgásos szakasz következik, s a végén ismét beszélgetés zárja az alkalmat. Másképp működik az időérzék mozgás és másképp a beszélgetés alatt. Általában elég hamar kialakul egy olyan légkör, hogy az 5 óra szinte kevésnek tűnik, s nagyon gyorsan elrepül.

Van testi érintés?
Igen az MTT folyamatában használjuk az érintés gyógyító, korrekciós erejét. Ez az érintés azonban nem kötelező, szigorú, biztonságos keretek között történik meg. Az MTT folyamatában megtanuljuk megkülönböztetni az érintés árnyalatait, jelentéseit. Így a hétköznapi életben is sokkal biztonságosabban és érzékenyebben bánhatunk az érintéssel.

Megjelenik-e a csoportokon a szexualitás?
A testtudati munka segíthet a szexualitáshoz kötődő érzések, elakadások
megértésében, gyógyításában. Mindazonáltal a terápiás folyamatok alatt a nemi szervek érintése, a szexualitásra való direkt irányulás nem megengedett.

Van-e látható jele annak, ha valaki táncterápiába jár?
A testtudati munka eredményeképpen egy idő után megváltozhat testi jelenlétünk sajátos minősége, változhat mozgásunk. Adott esetben oldottabbá, könnyedebbé válhat, vagy éppen összeszedettebbé, erőteljesebbé, s ezt környezetünk is észlelheti.Egy csoportfolyamat elvégzése után van, aki könnyebben tud kapcsolatot létesíteni, van, aki könnyebben tud kapcsolatban megmaradni, vagy éppen egyedül is megállni a helyét.

Miért tart ilyen sokáig, egy évig, vagy akár évekig a táncterápiás folyamat?
A terápiás folyamatok általában azért tartanak sokáig, mert a régi rossz beidegződéseket nehéz korrigálni. Az MTT nem különbözik más terápiáktól abban, hogy ezen beidegződések feldolgozása, átdolgozása, átalakítása hosszú időt igényel.

Milyen öltözet szükséges?
Javasolt puha, kényelmes, mozgásra alkalmas ruha. Általában cipő nélkül, mezítláb, vagy zokniban dolgozunk.