Történet

A Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület (MMTE) története

A táncterápia Magyarországon az 1980-as évek elejétől kezdett fejlődni. Az első terápiás próbálkozások súlyos állapotú, nehezen megközelíthető betegek gyógyítására irányultak.

A mozgást különböző pszichiátriai osztályokon alkalmazták egymástól eltérő módon, más-más terápiás eszközökkel kombinálva. Többek között Incze Adrienne, Merényi Márta, Szilágyi Edit, Szolimán Sáleh, Mihaldinecz Csaba, Nagy-György Attila, Nagy Márton, Rigó Péter, Riskó Ágnes, Szilágyi Edit, Tringer Katalin, Zalavári András alkalmazott mozgásterápiás eszközöket pszichiátriai betegekkel történő terápiás munka során. E munkák mind hozzájárultak ahhoz, hogy később a mozgás, a testi kifejezés és tapasztalat köré szerveződő pszichoterápiás módszer jöjjön létre.

Az USA-ban és Nyugat-Európában ekkor már sokféle táncterápiás irányzat és iskola létezett, ahonnan néhány szakembert sikerült meghívni, hogy Magyarországon tartson műhelyt számunkra.

Georges Baal (Balassa György) magyar származású rendező, színész, pszichológus 1983 és 1995 között több alkalommal tartott mozgásterápiás alkotóműhelyt, mely inspirálóan hatott fejlődésünkre. 1986-ban Cary Rick Budapesten vezetett, pszichoanalitikus táncterápiás műhelye és szemináriuma a szélesebb pszichoterápiás szakma elfogadását is kivívta.

Merényi Márta és Nagy Márton terápiás tapasztalataikból kiindulva 1989-től kezdtek el képző csoportokat vezetni napi mozgásterápiás munkájuk mellett.

1992-ben alakult meg a Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület azzal a céllal, hogy táncterápiát, testtudati rendszereket, mozgás improvizációs módszereket alkalmazó szakembereket összefogja, és hozzáférhetővé váljanak mind a kialakult, hagyománnyal rendelkező, mind az új utakat kereső, még alakuló külföldi és hazai elméletek és a kapcsolódó módszerek. Élő szakmai közeget, fórumot kívántunk teremteni mindazoknak, akik művelői a mozgás- és táncterápiának, illetve a szakmai ismereteket még csak ezután elsajátítók vagy akár az érdeklődők, saját élményre vágyók számára is.

Céljaink között szerepelt a kutatás, az elméleti, gyakorlati kérdések folyamatos, közös átgondolása.

Rendezvényeinken akkoriban – elsősorban egyesületi napokon – műhely jellegű demonstrációk szerepeltek.
(Néhány név: Balla Katalin, Bárdos Adrienne, Campos Anna, Csetneki Gábor, Gál Eszter, Georges Baal, Gönczi Gergely, Hajós Nóra, Hargitai Ákos, Incze Adrienne Juhász Sándor, Kálmán Ferenc, Kereszturi Ildikó, Merényi Márta, Nagy-György Attila, Rácz Lajos, Rigó Péter, Stang Tünde, Vermes Katalin.)

A képzés során jött létre az a szakmai műhely, mely sok év alatt dolgozta ki a később Pszichodinamikus Mozgás- és Táncterápiának elnevezett táncterápiás módszer elméletét és gyakorlatát. Ez jelenleg az egyetlen módszer az Egyesületben, mely pszichoterápiás szinten is alkalmazható. A Pszichoterápiás Tanács 2005-ben fogadta el hivatalosan, második pszichoterápiás módszerként. (A pszichoterápiás szintű teljes képzettség pszichoterapeuta szakvizsga letétele után, második módszerspecifikus képzettségként szerezhető meg.)

A müncheni pszichológus, táncterapeuta Wilfried Gürtler 1997-ben kezdte Integrált Kifejezés- és Táncterápiás módszerét tanítani Magyarországon, melynek képzése magyar szakemberek vezetésével jelenleg is folyik. Ebből az irányzatból 2003 óta egyre több szakember csatlakozik Egyesületünkhöz.

A Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület 2003-ban tartotta “Test-tudattalan” címmel első konferenciáját, ahol a meghívottak között más terápiás módszerek, valamint különböző művészeti ágak (pszichodráma, pszichoanalízis, gyermek-pszichoterápia, modern tánc) jeles képviselői is szerepeltek.

Mivel Magyarországon egyre több irányzat jelent meg, és kezdett fejlődni, így az Egyesületben a Pszichodinamikus Mozgás- és Táncterápia mint hivatalos módszer mellett többi módszer szakembereivel való szakmai együttműködés jegyében 2005-ben az Egyesület módosította alapszabályát, hogy más táncterápiás módszerrel dolgozó szakemberek számára is szakmai fórumot teremtsen. Az Egyesületen belül közös szakmai programok, műhelyek segítik a közös fejlődést.

Jelen lévő táncterápiás módszerek:

Pszichodinamikus Mozgás- és Táncterápia, (ezen belül a Csoportanalitikus irányzat), Egyesületünk keretei között e módszer képzése folyik.

Integrált Kifejezés- és Táncterápia szakemberei (képzés az IKT saját kiképző Intézetében)
Amerikai Táncterápiás Egyesület (ADTA) keretei között képződött táncterapeuták
Mixedability szakemberek
Testtudati terápiás módszerek
Feldenkrais
Body Mind Centering

A különböző módszerek szakemberei között folyamatos a párbeszéd, ami a kölcsönös fejlődést segíti.