Alkalmazási területek

A pszichodinamikus mozgás- és táncterápia szocioterápiás, önismereti és pszichoterápiás szinten alkalmazható.

Szocioterápiás, önismereti, és pszichoterápiás szinten alkalmazható.
Klinikumban természetesen a verbálisan nehezen megközelíthető, gátolt betegek gyógyításában van a legnagyobb jelentősége:

Pszichózisok, pszichoszomatikus kórképek

Személyiségzavarok

Neurotikus zavarok

Mentálhigiéné, prevenció
Oktatás: személyiségfejlesztés
Művészet: színházcsoportok, táncosok számára háttérműhely kiegészítő része
Továbbképzés: segítő foglalkozású szakemberek hatékonyabb kommunikációját segíti perceptuális érzékenységük fejlesztésével